3/9/12

Una "santa" restaurada (amb doble sentit)El cimbori de la Catedral de Barcelona, dissenyat per l'arquitecte August Font i Carreres, té una altura de 70 metres i es va portar a terme entre els anys 1906 i 1913. El coronament exterior del cimbori, es conclou amb la imatge de Santa Elena, mare de Constantí, que es diu va ser la que va retrobar la Vera Creu, advocació de la catedral juntament amb la de Santa Eulàlia. Aquesta escultura va ser realitzada per l'artista Eduard Alentorn.