3/12/12

Monotonia rítmica


Vidres de plom,
reflexes d'argent,
cada finestra, un món
potser, massa gent.

Hi ha algú a la finestra,
però ningú el veu.
Fugirà al capvespre
sense dir adéu.