11/2/13

Heart-doorPer combatre la merda
de la nostra pobre existència
pintaria un cor a cada porta
amb llapis de color vermell.