28/5/13

Blue & blue façade


Una referència al grís i uniformitat del "desarrollo", un record per les "faveles" de Sau Paulo, una mica de tristesa dels suburbis de Chicago, però només és Barcelona, la "nova" Barcelona, a voltes molt moderna i pretensiosa, deixada i grollera, d'altres.