17/6/13

Les claus del coneixement


Quina clau escolliríeu per entrar al Temple de la Llum on hi ha el coneixement i la saviesa?
La de la dreta o la de l'esquerra?
Escolteu La Flauta Màgia de Wolfang Amadeus Mozart i trobareu la resposta.