18/6/13

Fins al més petit detall


Observant l'obra d'Antoni Gaudí (1852-1926), tot i que hom no sigui ni un expert ni un entès en la matèria, es pot deduir que afrontava tant la creació dels elements singulars o principals com els detalls més insignificants i prosaics amb el mateix rigor i deteniment. Només cal observar atentament la seva obra i deixar que les formes ens parlin.

Aquesta senzilla barana n'és una petita mostra. La podem trobar a l'interior d'un dels pavellons d'accés al Park Güell (1888-1910), inicialment plantejat com a vestíbul.

Només cal observar l'exquisida corba que traça la fusta a l'ascendir escala amunt o bé  contemplar la bellesa natural que conformen els barrots de ferro forjat que, com les tiges d'una planta, es vinclen de forma natural, mai més ben dit, per sustentar el pes del passamà.