27/7/16

Composició amb mitges portes


Les mitges portes
esperen amb desdeny,
fet i fet com cada any,
que algú les tanqui amb clau.
Però com que no tenen seny,
encara que tinguin pany,
vet aquí quin desengany!,
no podran tancar-se mai,
partides com estan,
si ningú les empeny.
No sentiu el seu plany?