26/7/16

Figura i fons o a l'inrevés


Generalment, el receptor d'un missatge visual distingeix entre el tema protagonista de la imatge i l'entorn que l'emmarca. La figura, és l'element central que capta la major part de la nostra atenció, perquè, en contrast amb el seu fons apareix ben definida, sòlida i en primer pla. El fons, poc diferenciat, es percep com indefinit, vague i continu.

Quan aquesta diferència no està clara, el sistema perceptiu dubta entre el sentit que ha de donar a la representació i serà la pròpia voluntat i experiència del receptor la que determini altres respostes en aquesta relació de percepció.

Fragment extret de CulturaAudiovisual