8/9/16

La gran mitgera


Barcelona és una ciutat amb moltes parets mitgeres que contaminen visualment el paisatge urbà de la ciutat, enlletgint-la, fragmentant-la i trencant-la. Però aquest exemple és el paradigma de la desmesura, amb una superposició d'escales urbanes antagòniques, cases de planta baixa versus bloc de pisos gegantí, en un mateix punt de la ciutat.