11/9/16

Una vella coneguda

Aquest lloc és com una vella amistat que cal visitar de tant en tant per sentir-se bé.
I després, el poder de l'harmonia del seu espai et conquereix l'esperit, si és que en tenim.