19/9/17

Art contemporani de carrer

Composició ritme gris 1
Autor desconegut
Exposició:
al carrer Mare de Déu de la Salut, número 17 de Barcelona