18/9/17

Geometria entre gegants


La relació espacial entre dos o més cossos voluminosos no és ni directa ni indirectament proporcional als volums que ocupen, només és proporcional a l'especulació del sol.