6/10/17

Metàfora visual IX (a la manera de Mercè Rodoreda)


Mirall trencat

Darrera del mirall hi ha el somni; tots voldríem atènyer el somni, que és la nostra més profunda realitat, sense trencar el mirall.
@RodoredaMerce

Escriptora.

Barcelona 10 d'octubre 1908-Girona 13 d'abril 1983