8/10/17

Metàfora visual X (a la manera de Richard Estes)


Fuga, concepte inversament proporcional a la subtilesa d'Acompanyar-te del Banc Sabadell.

Façana de les oficines del Banc Sabadell a la rambla de Catalunya de Barcelona
Més informació del pintor americà híper-realista, Richard Estes